Abdullah Bin Hübeyb

Abdullah bin Hübeyb (r.a) Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğunu bilemiyoruz.

Abdullah Bin Hübeyb

Abdullah Bin Hübeyb
عَــبْـدُاللهُ بْــنُ حُــبَــيْــب


 Baba Adı    :    Hübeyb bin Uheyb.
 Anne Adı    :    Ümmü Nevfel bint-i Nevfel bin Huveylid bin Esed bin Abduluzza bin Kusayy dır.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 3. yılda Uhud’da şehid oldu.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Uhud.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, Medine. Muhacir dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdullah bin Hübeyb bin Üheyb bin Suhaym bin Gıyere bin Sa’d bin Leys bin Bekr bin Abdümenat bin Kinane el-Kinani el-Leysi’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Abdurrahman bin Hubeyb’in kardeşi dir.

Abdullah bin Hübeyb Hayatı

Abdullah bin Hübeyb (r.a) Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğunu bilemiyoruz. Kabile ve neseb soyu: Abdullah bin Hübeyb bin Üheyb bin Suhaym bin Gıyere bin Sa’d bin Leys bin Bekr bin Abdümenat, bin Kinane el-Kinani el-Leysi’dir. Ashâb’dan Abdurrahman bin Hubeyb’in kardeşi dir. Babasının Adı: Hübeyb bin Uheyb olup Annesinin Adı ise: Ümmü Nevfel bint-i Nevfel bin Huveylid bin Esed bin Abdüluzza bin Kusay dır. Hicretin üçüncü yılında Uhud’da şehid oldu.

Abdullah bin Hübeyb (r.a) Mekke’de ilk sıralarda Müslüman olmuş, ve Uhud’da şehid olmuştur. 1

Abdullah bin Hubeyb (r.a)’den:

“-Yağmurlu ve çok karanlık bir gecede, bize namaz kıldırması için Resûlullâh’ı aramaya gittik. Kendisini bulduğumuz zaman:

      “-Oku!”buyurdu.

Hiçbir şey söylemedim

      “-Oku!”buyurdu.

Yine hiçbir şey söylemedim. Üçüncü defa:

      “-Ne okuyayım yâ Resûlallâh?”diye sordum.

      “-Akşam ve sabah üçer defa ihlas ve muvazeteyn sûrelerini oku. Seni her şeyden korurlar!”buyurdu. 2

Abdullah bin Hubeyb (r.a)’ın hayatı ve âile bireyleri hakkında eli-mizde bilgi yoktur. Onun ve kardeşi Abdurrahman’ın Uhud Savaşı’nda şehid olduklarını biliyoruz.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-237 
2- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1639