Abdullah Bin Haris

İslam tarihinde Abdullah bin Haris adında bir kaç sahabe vardır. Bunlardan: Abdullah bin Haris Ebu İshak. Abdullah bin Haris bin Esed. Abdullah bin Haris bin Ümeyye

Abdullah Bin Haris

Abdullâh Bin Hâris
عَــبْ اللهُ بْــن ُاْلـحَـارِث


 Baba Adı    :    Hâris bin Abdûlmuttalib.
 Anne Adı    :    Ğuzziye bint-i Kays, bin Târif’ dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 10. Miladi 632. yılda Resûlullâh’ın Veda Haccı’ndan dönerken Vadii Safra mevkiinde vefat etti. Kabri Safra köyü bölgesindedir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Ğazvelere katılamadı.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, Medine, Muhacir dir
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdullâh bin Hâris, bin Abdûlmuttalib, bin Hâşim, bin Abdimenaf, bin Kusay, el-Kureyşi’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Resûlullâh (s.a.v)’ in yaşça en büyük amcası Hâris bin Abdülmuttalib’in oğludur.

Abdullâh Bin Hâris'in Hayatı

İslâm târihinde Abdullâh bin Hâris adında bir kaç sahabi vardır. Bunlardan: Abdullâh bin Hâris Ebû İshak. Abdullâh bin Hâris bin Esed. Abdullâh bin Hâris bin Ümeyye. Abdullâh bin Hâris, bin Evs. Abdullâh bin Hâris el-Bahiliy. Abdullâh bin Hâris bin Cez’. Abdullâh bin Hâris bin Ebû Rebia. Abdullâh bin Hâris Ebû Rifaâ el-Adeviye. Abdullâh bin Hâris bin Zeyd. Abdullâh bin Hâris bin Ebi Dırar. Abdullâh bin Hâris bin Amr bin Müemmel. Abdullâh bin Hâris bin Ûveymir el-Ensâri. Abdullâh bin Hâris bin Kays. Abdullâh bin Hâris bin Nevfel. Abdullâh bin Hâris bin Hâşim. Abdullâh bin Hâris bin Heyseme. Abdullâh bin Hâris bin Nu’man el-Ensâri gibi. Allâh hepsinden razı olsun.

Bizim burada anlatmaya çalışağımız ise: Abdullâh bin Hâris, bin Abdûlmuttalib (r.a). Resûlullâh (s.a.v)’ın en yaşlı amcası Hâris’ın oğlu olan Abdullah bin Hâris’dir. Abdullâh bin Hâris (r.a)’ın doğum tarihi kesin bilinmemekle beraber Mekke doğumludur. Kabile ve Neseb silsilesi ise: Abdullâh bin Hâris, bin Abdülmuttalib, bin Hâşim, bin Abdimenâf, bin Kusay, el-Kureyşîy, el-Hâşimî’ dir.

Annesinin ismi ise: Ğuzziye bint-i Kays, bin Tarif’ dir. Künyesi ise; bilinmemektedir. Abdullâh bin Hâris (r.a), Mekke’nin fethinden kısa bir zaman önce İslâmiyet’i kabûl ederek Medine’ye hicret etmiş ve böylece hicret sevabına nâil olmuştur. Onun esas adı, Abdişems (güneşin kulu) idi. Resûlullâh, onun bu ismini hemen değiştirerek ona Abdullâh ismini verdi. İslâm tarihinde bu isim ile meşhur olmuştur.

Abdullah bin Hâris (r.a), Medine’ye hicret ettikten sonra ilk olarak Mekke’nin fethine katılmıştır. Bundan sonra Huneyn Ğazvesi’nde ve Taif Muhasarası’nda bulunmuştur. Abdullâh bin Hâris (r.a), Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte herhangi bir ğazveye giderken, veya Veda Haccı’ndan dönerler-ken, Vâdii Safra köyüne gelindiği zaman, sarılık hastalığından dolayı vefât etmiştir. Resûlullâh, onun cenaze namazını kıldırdı. kefen bulunmadığın-dan, Resulullâh, kendi gömleğini ona kefen yaptı ve onu defnetti. Sonra da:

      “-O, saâdete erişmiştir!” buyurdular. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- Ibn-i Esir, Usdu’l-Ğabe-3-207