Abdullah Bin Ebi’l-hamsa El-amiri

Abdullah bin Ebi’l-Hamsa el-Âmiri (r.a) Mekkeli olan bir sahâbi dir. Resûlullâh (s.a.v)’e henüz Peyğamberlik gelmeden, Resûlullâh (s.a.v) ile ticaret yapardı.

Abdullah Bin Ebi’l-hamsa El-amiri

Abdullah Bin Ebi’l-hamsâ El-âmiri
عَــبـْـد ُاللهُ بْــنُ أبَـيِ اْلحَــمْـسَاء اَلْعَــمِـيــرِي


 Baba Adı    :    Ebi’l-Hamsâ el-Âmiri.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdullah bin Ebi’l-Hamsa el-Âmiri….
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.
HAYATI

Abdullah bin Ebi’l-Hamsa el-Âmiri (r.a) Mekkeli olan bir sahâbi dir. Resûlullâh (s.a.v)’e henüz Peyğamberlik gelmeden, Resûlullâh (s.a.v) ile ticaret yapardı. Bir gün söz verib, vaad ettiği randevusuna gelememiş ve Resûlullâh (s.a.v), onu tam üç gün boyunca beklemişti. Âmir bin Sa’saa kabilesinden dir. İsmi hakkında epey ihtilaf vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Basra’da oturdu. Bilinen tek hadisi Ebû Davud’da tahric edilmiştir. Ancak bunun da isnadının ihtilaflı olduğu söylenmektedır.

Abdullah bin Ebi’l-Hamsâ el-Âmiri anlatıyor:

“-Henüz kendisine Peyğamberlik gelmeden önce Resûlullâh (s.a.v) ile bir alış veriş yapmıştık, bu alış verişten de bir miktar borcum kalmıştı. Ben bu miktarı, hemen buraya getireceğimi söyleyerek yanından ayrıldım. Ama sonra unuttum. Ancak üç gün sonra onu hatırladım. Hemen oraya gittim, baktım ki hâla orada duruyordu, ve bana:

      “-Genç adam! Bana sıkıntı verdin; üç gündür seni burada bekliyo-rum!”dedi. 1

Abdullah bin Ebi’l-Hamsa el-Âmiri’nin âile bireyleri hakkında hiç bir bilgi yoktur. Resûlullâh’ın gününde ve vefatlarından sonra geri kalan hayatın da neler yaptığına dair, varsa rivayet ettiği hadisler hakkında da hiçbir bilgi yoktur. Bilinen tek şey, o da onun Basra’ya yerleşib yaşamına Basra da devam ettiği yolundadır.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- Câmiu’l-Usûl-19-293-No-9.265-Ebû Davud, Edeb-90-4996.