Abbad Bin Şurahbil

Abbâd bin Şurahbil el-Ğubariy el-Yeşküriy. O, Beni Ğubar İbn-i Yeşküri bin Vâillerden dir. Ona Şerâhil de denilir, el-Yeşkeri, sonra el-Ğubari, Beni Ğuber’dendir İbn-i Yeşker’dir. Basra’ya yerleşmiştir. İbn-i es-Seken’e göre; onun sohbetinin sabit olduğu söylenir.

Abbad Bin Şurahbil

Abbâd Bin Şurahbil
عَــبّــا دُ بْــنُ شُــرَحْــبـِـيــل


 Baba Adı    :    Şurahbil el-Ğubari.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abbâd bin Şurahbil el-Ğubariy el-Yeşküri.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.
HAYATI

Abbâd bin Şurahbil el-Ğubariy el-Yeşküriy. O, Beni Ğubar İbn-i Yeşküri bin Vâillerden dir. Ona Şerâhil de denilir, el-Yeşkeri, sonra el-Ğubari, Beni Ğuber’dendir İbn-i Yeşker’dir. Basra’ya yerleşmiştir. İbn-i es-Seken’e göre; onun sohbetinin sabit olduğu söylenir. Fakat bu görüş söz götürür. Onun hadisini Ebû Dâvûd, Nesâi ve İbn-i Ebû Âsım, sahih bir isnadla Ebû Bişr’den ki Câ’fer bin Ebû Vahşiye’dir. Rivâyet ettiler: Bizden, Beni Ğuber’den bir adam olan Abbâd bin Şurahbil’den duydum o şöyle bir şey dedi ki:

“-Bize bir kıtlık isâbet etti. Medine bostanlarından bir bostana girdim. Küçük bir hurma ağacından hurma toplayıb yedim. Bostan sahibi geldi, beni dövdü ve elbisemi de aldı. Hemen Resûlullâh (s.a.v)’e gelib durumu bildirdim. Ona şöyle dedi:

      “-Bir cahildir, sen ona öğretmedin. Aç idi, ona bir şey yedirmedin!” Sonra emretti ve ona elbiselerini geri verdi. Bazı Tarıklarda şöyle geçer:

      “-Ben Amcamla birlikte Medine’ye gittim!” 1

Sünen-i Ebû Dâvûd’da ise şöyle anlatılır:

Abbâd bin Şurahbil’den demiştir ki:

“-Ben yoksul ve açtım. Bunun üzerine Medine’nin bahçelerinden bir bahçeye girib, bir miktar başağı ovalayıp yedim bir kısmını da elbisemin içerisine koydum. Az sonra bahçenin sahibi çıkageldi, beni döğdü ve elbi-semi aldı. Bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v)’e vardım durumu ona haber verdim. Bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v) ona hitaben:

      “-Sen bu adama bir şey öğretmedin; o cahildi. Ve onu doyurmadın, O açtı!”dedi ve ona elbisemi bana geri vermesini emretti. Bahçe sahibi de bana bir vesk hurma yarım vesk buğday verdi!” 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- El-İsabe-İbn-i Hacer el-Askalani-3-110-No-4469 
2- Sünen-i Ebû Dâvûd el-Cihad-Bab-85-No-2620