salih

salih

Son Aktif Olduğu Zaman: 2 Saat Önce

Uzun süre yazı işleri ve haber editörlüğü yaptıktan sonra Urfanews.com ailesine katıldım. Sadece haber yazarım eğip bükmeden sadece gerçekleri sizlere yalın hali ile aktarmaktır en büyük amacım

Üyelik tarihi:  Mart 29, 2019 urfahaberleri@gmail.com

Takip edilenler (0)

Takipçiler (8)

Biyografi

Ebû Talha Zeyd bin Sehl, el-Ensâri (r.a)

Ebû Talha Zeyd bin Sehl, el-Ensâri (r.a), Câhiliye döneminde takri-ben Miladi 601 yılında Medine’de doğmuştur. Babası; Sehl bin Esved...

Biyografi

Ebû Naile Silkân Bin Seleme

Ebû Naile Silkân bin Seleme (r.a) Medine doğumludur Abdüleşhel Oğulları’ndan olduğu söylenir. Ebû Naile’nin hangi tarihte doğup yine...

Biyografi

Ebû Mi’lak El-ensâri

Ebû Mi’lak el-Ensâri, künyesiyle meşhur olan bu sahabenin künyesin-den onu Medineli Ensâr’ın Hacrec oğulları kabilesinden olduğu anlaşılıyor....

Biyografi

Ebû Mihcen Es-sekafi

Ebû Mihcen es-Sekafi (r.a), Tâif doğumludur. Ancak, hangi tarihte doğduğu, kesin olarak bilinmemektedir. Onun sakıf kabilesinden olmasın’...

Biyografi

Ebû Mûsâ El-eş’âri

Asıl adı Abdullah bin Kays olan, Ebû Mûsâ el-Eş’âri (r.a)’ın aslı, Yemen’in Zebid şehrinde oturan, ahlâk ve meziyetleri Resûlullâh...

Biyografi

Ebû Mâ’bed El-hûzâi

İslâm tarihinde üç tane künyesi veya ismi Ebû Mâ’bed olan sahabi vardır. bunlardan ilki Ebû Mâ’bed bin Hazn bin ebi Vehb el-Mahzumi’dir....

Biyografi

Ebû Mersedü’l-ğânevi Kennâz Bin Hûsayn

Ebû Mersedü-l-Ğanevi’nin neseb silsilesi için İbn-i Hacer el-İsâbe’de “Ebu Mersedü’l-Ğanevi Kennâz bin Husayn” denildikten sonra ona...

Biyografi

Ebû Mes’ûd El-bedri

İslâm tarihinde Üç tane Ebû Mes’ûd adında meşhur sahabe vardır. Bunlar:1-Ebû Mes’ûd el-Ğifari 2-Ebû Mes’ûd bin Amr bin Sâ’lebe beni...

Biyografi

Ebû Mahzûre Semûre Bin Mi’yer

Resûlullâh (s.a.v.)’ın Müezzinlerinden olan Ebû Mahzûre Kureyş’in Cumah Oğulları koluna mensubdur. Ebû Mahzûre, Müezzin künyesiyle...

Biyografi

Ebû Lübâbe Rifâa Bin Abdülmûnzir

İslâm tarihinde Ebû Lübâbe künyesiyle meşhur olan beştane sahâbi vardır. Bunlar sırasıyla şöyledir:

Biyografi

Ebû Leylâ El-ensâri

İslâm tarihinde en az altı tane Ebû Leylâ isim ve künyesinde olan sahabe vardır. bunları asıl isimleri lakab ve künyeleriyle birlikte...

Biyografi

Ebû Kilâb bin Ebi Sâ’saa

Ebû Kilâb bin Ebi Sâ’saa Amr, Benî Neccar bin Mazinler dendi. Annesi, Şeybe bint-i Âsım’dır. Ebû Kilâb, Câbir bin Ebî Sa’saa ile Kays...

Biyografi

Ebû Kuhafe Osman Bin Amr

Hz.Ebû Bekr (r.a)’in babası, Osman bin Amr, Ebû Kuhafe, takriben Miladi 538 yılında Mekke’de doğmuştur. Babasının adı;Amir bin Amr...

Biyografi

Ebû Kebşe Mevlâ Resûlullâh

Ebû Kebşe hakkında pek az bilgi bulunan sahabelerden biridir. Asıl adının Süleym veya Seleme veya Evs olduğuna dair hakkında çeşitli...

Biyografi

Ebû Kays Sirme Bin Ebi Enes

İslâm tarihinde Ebû Kays künyesinde yedi tane meşhur sahabi vardır. Bunlar: Ebû Kays el-Ensâri, Ebû Kays Sirme, Ebû Kays Sayfi, Ebû...

Biyografi

Ebû Kays Bin Hâris

İslâm tarihinde Ebû Kays İsminde yedi tane meşhur sahabi vardır. Bunlar: Ebû Kays el-Ensâri, Ebû Kays Sirme, Ebû Kays Sayfi, Ebû Kays...

Biyografi

Ebû Katâde el-Ensâri (r.a)

Ebû Katâde el-Ensâri (r.a), takriben Miladi 602 yılında Medine’de doğdu. Adının Hâris, Nu’man, Amr, Avn, veya Beldeme olduğu’da nakl...

Biyografi

Ebû Hüreyre (r.a.)

İslâm tarihinde, künyesi ile meşhur olan bu büyük sahabe, Yemen civarındaki yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensubdur. Süleym...

Biyografi

Ebû Huzeyfe Bin Utbe Hayatı

İslâm tarihinde Ebû Huzeyfe künyesiyle meşhur olan Ebû Huzeyfe bin Utbe takriben Miladi 579 yılında Mekke’de doğmuş ve yine Miladi...

Biyografi

Ebu Humeyd’es-Saidi

Ebû Humeyd’es-Saidî neseb silsilesi: Abdurrrahman bin Amr bin Sa’d veyahut el-Münzir bin Sa’d bin Mâlik bin Hâlid bin Sâ’lebe bin...

Biyografi

Ebû Heyseme Mâlik Bin Kays

Ebû Heyseme Mâlik bin Kays el-Ensâri (r.a) künyesiyle meşhur oldu-ğu için adını tesbit etmekte güçlük çekilmekte, çeşitli kaynaklarda...

Biyografi

Ebû Hâşim Şeybe bin Utbe

Ebû Hâşim Şeybe bin Utbe bin Rebia bin Abdişşems bin Abdimenaf el-Kureyşi el-Abşemi. Sahabi dir. Asıl isminin Şeybe, Uteybe, Hâlid,...

Biyografi

Ebû Hasme El-ensâri Hayatı

Asıl isminin Abdullah olduğu ancak Ebu Hasme el-Ensâri künyesiyle meşhur olan bu sahabe Medine doğumludur. Ancak doğum tarihi kesin...

Biyografi

Ebû Fükeyhe (r.a)

Ebû Fükeyhe (r.a)’in Yemen’in Ezd kabilesine mensub olduğu rivayet edilir. Asıl isminin Yesâr, veya Eflâh bin Yesâr, olduğu da eski...

Biyografi

Ebû Eyyüb El-ensâri Hayatı

İslâm tarihinde dört tane Hâlid bin Zeyd adında meşhur olan sahabi vardır. bunlar; 1-Hâlid bin Zeyd el-Ensâri. 2-Hâlid bin Zeyd, bin...

Biyografi

Ebû Eyyaş El-zûraki Hayatı

Asıl ismi ise ihtilaflıdır. Zeyd bin Samit, veya Ubeyd bin Zeyd bin Samit, veya, Ubeyd bin Muâviye bin Samit bin Yezid bin Halde bin...

Biyografi

Ebu Dücane Simak Bin Hareşe

Ebû Dücâne, künyesiyle meşhur olan Simâk bin Evs, veya Simâk bin Hareşe bin Levzan el-Ensâri (r.a) Medine doğumludur. Ancak hangi...

Biyografi

Ebû Dahdâh Sâbit Bin Dahdâha

Ebû Dahdâh künyesi ile meşhur olan, fakat asıl isminin Sabit bin. Dahdâha olan bu sahabe Medineli Ensar'dandır. Kendisi Medine doğumludur....

Biyografi

Ebû Cuhayfe Vehb Bin Abdullah

Ebû Cuhayfe Vehb bin Abdullah es-Süvâi (r.a), Sığar-ı sahâbeden oluB, Resûlullâh (s.a.v)’ın vefâtında büluğ çağında idi. Abdullah...

Biyografi

Ebû Cendel Bin Süheyl Bin Amr

Müslüman olduktan sonra Ebû Cendel künyesiyle meşhur olmuştur. Kaynakların bir kısmında kardeşi Abdullah bin Süheyl ile karıştırılmış...

Biyografi

Ebû Cehm Âmir bin Huzeyfe bin Ğanm el-Kureyşi el-Adevi

Ebû Cehm Âmir bin Huzeyfe bin Ğanm el-Kureyşi el-Adevi (r.a), önemli bir sahabidir. Miladi 605 yıllarında Resûlullâh (s.a.v)’ın hakemlik...

Biyografi

Ebû Bürde Hani Bin Niyar

İslâm tarihinde meşhur olan iki tane Ebû Bürde künyesinde sahabi vardır. Bunlardan birincisi Yemen’li olup Ebû Mûsâ el-Eş’ari’nin...

Biyografi

Ebû Berzetü’l-eslemi Nadle Bin Abdullah

Künyesiyle meşhur olduğu için hem kendisinin hem babasının adı hususunda ihtilaf edilmiştir. Kendileri Mekke doğumludur. Ancak, hangi...

Biyografi

Ebû Bürde Amr bin Kays el-Eş’ari (r.a)

Ebû Bürde Amr bin Kays el-Eş’ari (r.a) Yemen’in Eş’âr kâbilesine mensubdur. Ebû Bürde künyesidir. Esas adının Amr olduğu bilinmektedir....

Biyografi

Ebû Bekr’i-sıddik'in Hayatı

Hûlefâ’i Raşidin, ve Aşere-i Mübeşere’den, Cennet ile müjdelenen on kişiden biridir. Hz.Ebû Bekr (r.a) Fil vak’ası yılından iki yıl...

Biyografi

Ebû Bekre Es-sekafi

Doğum tarihi belli olmayan Ebû Bekre’nin Annesinin ismi Sümeyye olup el-Hâris bin Kelde’nin cariyesi idi. Asıl ismi Nufey’ bin Mesruh’tur....

Biyografi

Ebû Anise (r.a)

Ebû Anise (r.a) hakkında geniş bir bilgi hiçbir eserde bulunmamak-tadır. Hatta nesebi ve ismi hakkında da doğru bir bilgi yoktur....

Biyografi

Ebû Ahmed Abd bin Cahş (r.a)

Ebû Ahmed Abd bin Cahş (r.a) Mekke’de doğdu. Ancak hangi yılda doğduğu bilinmemektedir. Babası: Cahş bin Riyâb, bin Yâ’mer. Annesi...

Biyografi

Ebû Akil Abdurrahman

Ebû Akil künyesi ile meşhur olan bu sahabenin İslâm’dan önce ki adı Abdüluzza idi İslâm’dan sonra Resûlullâh (s.a.v), onun adını Abdurrahman...

Biyografi

Ebû Abs bin Cebr (r.a)

Ebû Abs bin Cebr (r.a), Evs kabilesinin Beni Hârise kolundandır. Takriben Miladi 584 yılında Medine’de dünyaya geldiği tahmin edilmek-tedir....

UrfaNews Haber Sitesini kolay kullanabilmeniz için tanımlama bilgileri kullanılmaktadır.Bu siteye giriş yaparak tanımlama bilgileri kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.  Kullanım şartları